Πλάτων, Π. Νιρβάνας (μετάφραση)
Πλάτωνα Η Απολογία του Σωκράτη Β΄ Λυκείου
[1977, 1st edition]