Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς, Νικόλαος Φραγκίσκος (σχόλια)
Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις (εκλογαί) Β΄ Γυμνασίου
[1967, 16th edition]