Νικόλαος Σούλιας
Λογική Γ΄ Λυκείου
[1977, 14th edition]