Ανδρέας Γιαννόπουλος, Αγγελική Ζαχαροπούλου-Πάτση
Βυζαντινή ιστορία για την Ε΄ τάξι του Δημοτικού Σχολείου
[1955, 1st edition]