Ευριπίδης, Θ. Σταύρου, Φ. Βουσβούνης (σχόλια)
Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Αυλίδι Ε΄ Γυμνασίου
[1971, 17th edition]