Α. Χ. Πάτσης
Φυσική Πειραματική και Χημεία ΣΤ΄ Τάξεως του Δημοτικού Σχολείου και το Β΄ έτος Συνδιδασκαλίας
[1955]