Χάρης Σ. Πάτσης
Φυσική Ιστορία (Ζωολογία – Φυτολογία), για την τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου και το 1ο έτος συνδιδασκαλίας