Πλάτων, Αχιλλέας Τζάρτζανος (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους Κρίτων, Λάχης
[1929]