Όμηρος, Νικηφόρος Ξ. Ελεόπουλος, Καλλιρόη Ν. Ελεοπούλου (μετάφραση)
Ομήρου Ιλιάς (εκλογαί) δια την ΣΤ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων νέου τύπου
[1943]