Γ. Καλαματιανός, Θ. Μακρόπουλος, Ν. Κοντόπουλος
Νεοελληνικά αναγνώσματα Γ ΄ Γυμνασίου
[1962, 2nd edition]