Ιωάννης Ν. Χατζιδάκις, Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Στοιχειώδης αριθμητική προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων
[1928, 18th edition]