Δημ. Ν. Γιαννιάς
Οι αρχαίοι χρόνοι. Ιστορία για την Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου