Δημ. Δούκας, Θ. Γιαννόπουλος
Αρχαία Ελληνική Ιστορία. Δια την Δ΄ Δημοτικού
[1947, 2nd edition]