Αρριανός (Lucius Flavius Arrianus), Βίκτωρ Δ. Κρητικός (εισαγωγή, ερμηνευτικές σημειώσεις)
Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις (εκλογαί) και Ηροδότου Ιστορίαι
[1950, 1st edition]