Βασ. Οικονομίδης
Αναγνωστικόν Β΄ Δημοτικού
[1961, 3η Έκδοση]