Αγγελική Βαρελλά
Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού
[1977, 5η Έκδοση]