Ι. Κ. Γιαννέλης, Γ. Σακκάς
Αλφαβητάριο
[1975, 13th edition]