[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Τάξη:  Α' Γυμνασίου
Μάθημα:  Λατινικά
Σχολικό εγχειρίδιο Λατινικών Α΄ Γυμνασίου που περιλαμβάνει κείμενα για τη διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, ερμηνευτικά και πραγματολογικά σχόλια και λεξιλόγιο.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Γεώργιος Σακκάρης
Τάξη:  Γυμνάσιο
Μάθημα:  Λογική
Σχολικό εγχειρίδιο Λογικής Γυμνασίου που είναι χωρισμένο σε στοιχειολογία ή τυπική λογική και μεθοδολογία.

[Μαθητικό Βοήθημα]
Λυκούργος, Χρίστος Β. Λώλος (σχόλια)
Τάξη:  Ελληνικό Σχολείο / Παρθεναγωγείο / Γυμνάσιο
Σχετιζόμενοι όροι:  Θεοκράτης, ψήφισμα, μαρτυρία
Μαθητικό βοήθημα Αρχαίων Ελληνικών για τα Ελληνικά Σχολεία, τα Παρθεναγωγεία και τα Γυμνάσια που περιλαμβάνει το έργο του Λυκούργου Λόγος κατά Λεωκράτους και ερμηνευτικές σημειώσεις.

[Μαθητικό Βοήθημα]
Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Τάξη:  Γυμνάσιο / Πρακτικό Λύκειο
Μάθημα:  Μαθηματικά
Σχετιζόμενοι όροι:  τόξα, τρίγωνα, ανύσματα
Μαθητικό βοήθημα Τριγωνομετρίας Γυμνασίου και Λυκείου που περιέχει τις λύσεις ασκήσεων.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Λυσίας, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Τάξη:  Ε' Εξαταξίου Γυμνασίου νέου τύπου
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών Ε΄ Γυμνασίου που περιέχει Λόγους του Λυσία Περί του σηκού απολογία, Υπέρ του αδυνάτου, και Κατά των σιτοπωλών και λεξιλογικές και ερμηνευτικές σημειώσεις.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Εμμ. Παντελάκης
Σχολικό εγχειρίδιο Αρχαίων Ελληνικών που εστιάζει στα μέρη του λόγου και στην σύνταξή τους.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Δημήτριος Γ. Γιαννάκος
Τάξη:  Ε' Δημοτικού / ΣΤ' Δημοτικού
Μάθημα:  Νέα Ελληνικά
Σχολικό εγχειρίδιο γραμματικής για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού. Περιέχει τη διδασκαλία της γραμματικής της καθαρεύουσας με κανόνες και παραδείγματα.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Ξενοφών, Νικ. Φραγκίσκος
Τάξη:  Β' Γυμνασίου
Σχετιζόμενοι όροι:  Ξενοφώντας, Ελληνικά, Αθήνα, Σπάρτη, Θήβα
Σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Περιλαμβάνει κείμενα από το έργο Ελληνικά του Ξενοφώντα. Διαθέτει εισαγωγή, μετάφραση και ερμηνευτικές παρατηρήσεις του συγγραφέα.

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Ξενοφών, Νικολ. Εμμ. Φραγκίσκος (μετάφραση)
Τάξη:  Β' Γυμνασίου
Σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα. Περιέχει το αρχαίο κείμενο, λεξιλογικές παρατηρήσεις, ερμηνευτικά, ...

[Σχολικό Εγχειρίδιο]
Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Τάξη:  Γ' Ελληνικού Σχολείου / Α' Αστικού Σχολείου
Σχολικό εγχειρίδιο της Γ' Ελληνικού Σχολείου και Αστικών Σχολείων για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Το σύγγραμμα περιλαμβάνει κείμενα κατ΄ επιλογή από τα τέσσερα τελευταία βιβλία του έργου Κύρου Ανάβασις. ...