Το αλφαβητάριο του Γιάννη Συκώκη

Το άρθρο αναφέρεται

Ο Απόστολος Γεραλής γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1886 και σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τον Βικάτο, Ροϊλό και Ιακωβίδη. Εικονογραφεί το Αλφαβητάριο του δημοδιδασκάλου Συκώκη. Τα ο Αλφαβητάριο αυτό κυκλοφορεί σε δύο ανεξάρτητα μέρη. Η πρώτη έκδοση του Α΄ μέρους γίνεται το 1923 από τον εκδοτικό οίκο του Κολλάρου και μέχρι το 1927 κάνει τέσσερις εκδόσεις.

Το 1932 θα κυκλοφορήσει σε 8η έκδοση εικονογραφημένο όμως από τον Αγγελόπουλο. Το δεύτερο μέρος του έχει εικονογραφηθεί από τον Λύτρα το 1917 (στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917 εγκρίθηκε μόνο το δεύτερο μέρος) και στα 1925 βρίσκουμε μια 7η έκδοση εικονογραφημένη από τον Γεραλή και μία 14η το 1932 από τον Αγγελόπουλο.

Το 1933 κυκλοφορεί μια νέα έκδοση που περιέχει και τα δύο μέρη μαζί, εικονογραφημένη από τον Βυζάντιο ενώ η 3η και η 4η έκδοση είναι εικονογραφημένη από τον Βιττώριο. Την εικονογράφηση του Γεραλή στο Αλφαβητάριο την χαρακτηρίζει έντονα το ηθογραφικό στοιχείο.

Το εικονογραφημένο παιδικό σχολικό βιβλίο, ως αντικείμενο-έργο τέχνης. Οι εικονογραφήσεις των πρώτων αλφαβηταρίων της δημοτικής. Μέρος 1ο. Από τις εκδόσεις των προτεσταντικών Ιεραποστολικών τυπογραφείων και τις εκδόσεις αυτών της Διασποράς μέχρι τα αλφαβητάρια των Αθηναϊκών εκδοτικών οίκων του τέλους του 19ου αιώνα Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Επιστημονικού Σχεδιασμού, 165-179.
Βλέπε αναλυτικά Μπερεδήμας, Π. (2008α)
Σχετικά με τον συγγραφέα
comments powered by Disqus